Grajewo: Od września wiecej zapłacimy za wodę

Zakład Wodociągów i Kanalizacji uprzejmie informuje wszystkich swoich Odbiorców, że na podstawie art. 24, ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) od dnia 1 września 2012 r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Grajewo.

 

 

Wysokość cen i stawek opłat:

Za dostawę 1m3 wody – 2,52 zł netto

Za odbiór 1m3 ścieków – 4,12 zł netto

W/w stawki obowiązują od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.

Do powyższych cen należy doliczyć 8% podatek VAT.

grajewo.pl

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge