Dotacja dla Gminy Grajewo z Funduszu Sprawiedliwości

Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter uprzejmie informuje, iż Gmina Grajewo pozyskała dotację na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pierwszym etapem było złożenie wniosku do Ministra Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości.

Wniosek po przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej przeszedł pozytywną ocenę.

W dniu 9 października 2018 r. w Suwałkach została podpisana stosowna umowa Nr DFS-II-7211-2136/18 pomiędzy Gminą Grajewo, a Ministrem Sprawiedliwości.

W ramach ww. umowy Gmina Grajewo otrzyma dotację celową w kwocie brutto 47 995,20 zł.

Wkład własny gminy wynosi 1% wartości zadania tj. 484,80 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 48 480,00 zł.

Sprzęt ratowniczy w tym roku trafi do sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grajewo.

W ramach podpisanej umowy przewiduje się zakup następującego sprzętu:

OSP w Białaszewie: automatyczny defibrylator zewnętrzny, bosak dielektryczny.
OSP w Boczkach – Świdrowo: bosak dielektryczny, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, osłona zabezpieczająca poszkodowanego, pilarka do drewna.
OSP w Ciemnoszyjach: automatyczny defibrylator zewnętrzny, torba ratownicza PSP R1, latarka akumulatorowa.
OSP w Rudzie: nosze typu deska, szyny typu Kramera, pilarka do drewna, latarki akumulatorowe – 6 szt.
OSP w Toczyłowie: torba ratownicza PSP R1.
OSP w Wierzbowie: szyny typu Kramera, pilarka do drewna, latarki akumulatorowe – 6 szt.

Zadanie, o którym mowa wyżej współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter

Gmina Grajewo

Przeczytaj również

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2030, z 2018r. poz. 1467), n...
Plac zabaw w Sojczynie Borowym Wielką radość sprawił dzieciom nowy plac zabaw, który pojawił się w Sojczynie Borowym dzięki działaniom Wójta Gminy Grajewo oraz okolicznym sołectwom....
Umowa na realizację kolejnego projektu podpisana Dziś Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał umowę na realizację projektu pn: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją...
Rozpoczęła się budowa drugiej jezdni obwodnicy Szc... Rozpoczęła się budowa tzw. drugiej jezdni do już istniejącej obwodnicy Szczuczyna, elementu trasy S61 Via Baltica. We wtorek (16.10) na placu budowy w...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge