Dotacja dla Gminy Grajewo z Funduszu Sprawiedliwości

Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter uprzejmie informuje, iż Gmina Grajewo pozyskała dotację na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pierwszym etapem było złożenie wniosku do Ministra Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości.

Wniosek po przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej przeszedł pozytywną ocenę.

W dniu 9 października 2018 r. w Suwałkach została podpisana stosowna umowa Nr DFS-II-7211-2136/18 pomiędzy Gminą Grajewo, a Ministrem Sprawiedliwości.

W ramach ww. umowy Gmina Grajewo otrzyma dotację celową w kwocie brutto 47 995,20 zł.

Wkład własny gminy wynosi 1% wartości zadania tj. 484,80 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 48 480,00 zł.

Sprzęt ratowniczy w tym roku trafi do sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grajewo.

W ramach podpisanej umowy przewiduje się zakup następującego sprzętu:

OSP w Białaszewie: automatyczny defibrylator zewnętrzny, bosak dielektryczny.
OSP w Boczkach – Świdrowo: bosak dielektryczny, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, osłona zabezpieczająca poszkodowanego, pilarka do drewna.
OSP w Ciemnoszyjach: automatyczny defibrylator zewnętrzny, torba ratownicza PSP R1, latarka akumulatorowa.
OSP w Rudzie: nosze typu deska, szyny typu Kramera, pilarka do drewna, latarki akumulatorowe – 6 szt.
OSP w Toczyłowie: torba ratownicza PSP R1.
OSP w Wierzbowie: szyny typu Kramera, pilarka do drewna, latarki akumulatorowe – 6 szt.

Zadanie, o którym mowa wyżej współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter

Gmina Grajewo

Przeczytaj również

Zmarł ks. prał. Tadeusz Górski Z przykrością informujemy o śmierci ks. prałata Tadeusza Górskiego. Zmarł w wieku 88 lat, przeżył w kapłaństwie 62 lata. Ks. prał. Tadeusz Górski uro...
Burmistrz Grajewa będzie współpracował z nowym sta... Rywalizowali w wyborach - teraz współpracują. W Grajewie ponownie burmistrzem został Dariusz Latarowski. Przegrał z nim Waldemar Remfeld, który jednak...
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2018 11 listopada 2018 r. - Narodowe Święto Niepodległości  Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w Kościele pw. Trój...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge