Dokumenty aplikacyjne bez tajemnic

5 grudnia br. w Młodzieżowym Centrum Kariery i Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP  w Grajewie odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Głównym celem zajęć było poznanie zasad i nabycie umiejętności pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Na początku omówiono reguły tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz ich podstawowe właściwości. W trakcie warsztatów młode osoby z pomocą doradcy zawodowego i pośrednika pracy miały możliwość sporządzenia życiorysu i listu motywacyjnego. Następnie, na podstawie prezentacji multimedialnej, dokonano analizy najczęściej popełnianych błędów. Dzięki udziałowi w zajęciach młodzież zrozumiała, ze życiorys zawodowy i list motywacyjny to podstawowe dokumenty, którymi posługujemy się poszukując pracy. Ich założeniem jest zainteresowanie potencjalnego pracodawcy naszą osobą, dlatego tak ważne jest nabycie umiejętności ich tworzenia.

Sporządziły:  Magdalena Sawicka – doradca zawodowy MCK Grajewo

Anna Bednarko – pośrednik pracy PPP Grajewo

Autor zdjęć: Anna Bednarko – pośrednik pracy PPP Grajewo

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Dobrze za PROJEKT projektowana Szkoła 2018 Wydawnictwo Nowa Era zorganizowało po raz ósmy ogólnopolski konkurs „Projekt z klasą”. Od sześciu lat, szkołom biorącym udział w tym przedsięwzięciu, ...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge