„OHP jako realizator usług rynku pracy” – kolejne spotkanie

Kolejne spotkanie z beneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

6 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kariery i Punkcie Pośrednictwa Pracy  w Grajewie odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy dla beneficjentów systemowego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Tematyka zajęć dotyczyła niepowodzeń w procesie poszukiwania pracy. Głównym problemem pojawiającym się wśród młodzieży jest nieumiejętność aktywnego poszukiwania pracy, wyszukiwania informacji i korzystania z dostępnych źródeł. Problemy stwarza również tworzenie dokumentów aplikacyjnych, umiejętność zaprezentowania swej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz komunikacja interpersonalna. Warsztaty mają na celu pomoc młodym osobom w odnalezieniu się na rynku pracy, a w konsekwencji uzyskanie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności na własny rachunek.

Autor: Magdalena Sawicka – doradca zawodowy MCK Grajewo

Anna Bednarko – pośrednik pracy PPP Grajewo

Fot.: Anna Bednarko – pośrednik pracy PPP Grajewo

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge