„Jak napisać CV – rodzaje dokumentów aplikacyjnych” – zajecia

Jak napisać dobre CV

4 lipca br. w Młodzieżowym Centrum Kariery i  Punkcie Pośrednictwa Pracy w Grajewie beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” wzięli udział w zajęciach pt. „Jak napisać CV – rodzaje dokumentów aplikacyjnych”. Uczestnicy warsztatów to młodzież poszukująca pracy, dlatego głównym celem zajęć było zapoznanie ich z zasadami pisania dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji. W trakcie spotkania młodzież miała możliwość sporządzenia życiorysu i listu motywacyjnego unikając najczęściej popełnianych błędów dzięki wskazówkom prowadzących. Curriculum Vitae jest wizytówką każdego poszukującego pracy. Na podstawie tego dokumentu potencjalny pracodawca tworzy sobie wyobrażenie kandydata do pracy, dokonuje oceny jego osiągnięć i kwalifikacji. Na zakończenie pośrednik pracy przedstawił  zainteresowanym aktualne oferty zatrudnienia.

Sporządziły: Magdalena Sawicka – doradca zawodowy MCK w Grajewie
Anna Bednarko – pośrednik pracy PPP w Grajewie

Fot.:           Anna Bednarko – pośrednik pracy PPP w Grajewie

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge