Pomoc dla dziecki dotkniętych nawałnicą

Chodzi o jednorazowy zasiłek losowy – 1 000 zł. Otrzymają go  wszyscy uczniowie  z rodzin, które ucierpiały podczas tegorocznych nawałnic, wichur, gradobicia czy powodzi. Ocenia się, że w całym kraju pomoc trafi do 2 500 uczniów. Na wypłatę zasiłków zaplanowano 2,5 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa „Dofinansowanie narodowego programu stypendialnego, w tym wyprawka szkolna”.

Pomoc zostanie udzielona w roku szkolnym 2012/2013 dzieciom objętym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniom uczęszczającym do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Dostaną oni świadczenie pieniężne, jeśli ich rodzinom przyznano zasiłek celowy do 6 000 zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb w związku ze stratami poniesionymi wskutek nawałnic lub innych niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych.

Zasady otrzymania takiej pomocy zakładają, że wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przygotują listy uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku (listy będą powstawać na podstawie przyznanych na terenie gminy zasiłków celowych w wysokości do 6000 zł). Następnie przekażą je do kuratoriów oświaty. Te z kolei zgłoszą zapotrzebowanie na niezbędne środki ministrowi edukacji, a ten zawnioskuje o nie do ministra finansów. Przyznane pieniądze trafią do wojewodów, którzy przekażą je gminom. Następnie wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) wypłacą zasiłek rodzicom lub opiekunom.
Z informacji zebranych przez Podlaskie Kuratorium Oświaty wynika, że w naszym regionie taka pomoc trafi do około 130 dzieci. Ta liczba może się jeszcze zmienić, ponieważ gminy cały czas uzupełniają listy.
W przypadku dodatkowych potrzeb finansowych (związanych ze zwiększeniem liczby uprawnionych do otrzymania tego świadczenia) – minister edukacji, na wniosek wojewody, wystąpi do ministra finansów o uruchomienie dodatkowej transzy
Wojewoda Podlaski  w ramach pomocy po nawałnicach przekazał gminom blisko 780 tys. zł. Pieniądze trafiły do 244 rodzin z 41 podlaskich gmin. Rodziny dostały je w formie jednorazowych zasiłków do 6000 zł, na najbardziej pilne potrzeby.

wrotapodlasia.pl

Przeczytaj również

Systemy alarmowe – współczesna ochrona Twoje... Nasze własne bezpieczeństwo, również jak i bezpieczeństwo naszych bliskich, są nie tylko naszym obowiązkiem, a jednym z podstawowych instynktów czło...
Nauka języka angielskiego – tryby zajęć w szkołach... Język angielski od wielu lat jest językiem międzynarodowym. Uczą go nie tylko na studiach czy w szkole, a nawet w przedszkolu dzieci mają możliwość ...
Jak wybrać garaż blaszany? Znaczna część firm zajmujących się sprzedażą garaży blaszanych oferuje aktualnie duże możliwości w zakresie ich dopasowania do naszych osobistych pref...
Jak zarządzać ryzykiem na rynku Forex? Dynamiczność i elastyczność rynku walutowego Forex domaga się tego, aby poznać i stosować taką strategię jaką jest zarządzanie ryzykiem. To przede wsz...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge