Pomiary hałasu na stanowisku pracy

Hałas definiowany jest jako drgania ośrodka sprężystego. Drgania są zjawiskiem niepożądanym przez człowieka, ponieważ wywołują dyskomfort, są dokuczliwe, a niekiedy nawet szkodliwe. Pomiary poziomu drgań na stanowisku pracy pozwalają na ocenę jego szkodliwości oraz umożliwiają wdrożenie zasad, mających na celu zminimalizowanie zagrożeń z niego wynikających. Jak i kto wykonuje badania pomiaru hałasu?

Czym jest hałas?

W myśl Rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, hałas jest czynnikiem wpływającym szkodliwie na zdrowie pracownika. Długotrwałe narażenie pracownika na hałas może skutkować pogorszeniem samopoczucia oraz trwałym uszkodzeniem słuchu. W celu zbadania poziomu hałasu oraz możliwości wdrożenia działań, zmniejszających drgania, konieczne jest wykonanie pomiarów hałasu.

Pomiary hałasu na stanowisku pracy

Badania, mające na celu pomiar hałasu w środowisku pracy, polegają na szczegółowej analizie poziomu hałasu oraz określeniu stopnia zagrożenia. Pomiary hałasu na stanowisku pracy pozwalają wdrożyć odpowiednie procedury, służące optymalizacji poziomu hałasu, a co za tym idzie, polepszeniu warunków środowiskowych, panujących w danym zakładzie. Co ważne, badania umożliwiają wprowadzenie odpowiednich środków ochrony zdrowia.

Jak wykonywane są pomiary?

Pomiar hałasu może być wykonywany dozymetrem hałasu klasy dokładności przynajmniej 2 lub miernikiem całkującym poziom dźwięku. Urządzenia pomiarowe, wykorzystywane do wykonywania badań, powinny być regularnie wzorcowane przez akredytowane laboratorium środowiskowe.

Kto wykonuje pomiary hałasu?

Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika, występujących na stanowisku pracy, powinny być wykonywane przez laboratorium środowiskowe, które posiada specjalną akredytację na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności, tak jak smc-bhp.pl. Pracodawca nie jest zatem uprawniony do osobistego wykonania pomiarów hałasu na stanowisku pracy.

Co jaki czas wykonuje się pomiary?

Szkodliwy dla zdrowia pracowników hałas, powinno badać się przynajmniej raz na dwa lata, w sytuacji, gdy podczas ostatniego badania stwierdzono natężenie czynnika szkodliwego na poziomie od 0,2 do 0,5 NDN. Natomiast jeśli poprzednie pomiary wykazały poziom hałasu powyżej 0,5 NDN, badania należy wykonywać co najmniej raz w roku. Co ważne, pomiary należy wykonać każdorazowo, gdy zmianie uległo wyposażenie techniczne zakładu lu proces technologiczny. Wyniki badań należy przechowywać co najmniej przez 3 lata.

Przeczytaj również

Jak dbać o flowerbox, czyli nowoczesne kwiaty w pu... Kobiety, które po raz pierwszy otrzymały w prezencie atrakcyjne kwiaty w pudełku, oprócz radości z pięknego i oryginalnego podarunku, mają liczne wątp...
Czym zajmuje się dekarz? Dekarz zajmuje się kryciem dachów, montażem rynien, rur spustowych, okien dachowych oraz włazów wyjściowych na dach. Zawód ten wymaga dużej wiedzy ora...
Smartwatch damski Samsung, czyli stylowy asystent ... Kobiety, których tempo życia przypomina prawdziwy rollercoaster, potrzebują smartwatcha. Docenią go również panie, dla których styl i dobre zorganizow...
Zobacz, dlaczego warto zainwestować w panele fotow... Inwestorzy, którzy w ubiegłym sezonie odłożyli w czasie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla swojego domu, mają szansę zrobić to w 2019 rok...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge