Wielki Tydzień WARMII

Sporo się działo w minionym Wielkim Tygodniu w Klubie Sportowym WARMIA Grajewo.
W środę 27 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Klubu. Zarząd K.S. WARMIA (działający od 8 listopada 2012 roku w składzie Marek Senderacki – Prezes, Krzysztof Piekarski i Wojciech Nietupski – wiceprezesi oraz Janusz Szumowski – sekretarz zarządu) przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Klubu za ostatni rok. W sprawozdaniu Zarząd zwracał uwagę na trudności z jakimi borykał się w okresie sprawozdawczym. Podkreślono udział wychowanków w kadrze Klubu oraz start Akademii Piłkarskiej dla najmłodszych, czym władze Klubu realizują uchwałę walnego zebrania zobowiązującą Zarząd do szczególnej opieki i promocji wychowanków. Za swoją wielką porażkę Zarząd uznał odrzucenie wniosku Klubu wystosowanego do władz miasta o wsparcie finansowe projektu Akademia Piłkarska oraz utratę środków z dotacji Urzędu Miasta, które zostały obniżone na 2013 rok o 25 tysięcy złotych w stosunku do dotacji z roku 2012. Tym samym poziom finansowania Klubu ze środków miejskich został cofnięty do poziomu sprzed ponad 10 lat. Realizując politykę oszczędności związaną z utratą znacznej ilości dotychczasowych wpływów ze środków samorządowych oraz Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie (spadek wpływów w I półroczu 2013 roku o ok. 60 % w stosunku do 2012 r.) Zarząd zmuszony był dokonać cięć kadrowych, polegających na ograniczeniu liczby zawodników z zewnątrz oraz likwidację jedynego etatu pracowniczego w Klubie. Działania Zarządu zmierzają do zlikwidowania zobowiązań Klubu z końcem 2013 roku.

W sprawozdaniu znalazły się też elementy optymistyczne – najwyższe miejsce zespołu seniorów w historii występów na poziomie III ligi – czwarte w tabeli końcowej sezonu 2011/2012, udana organizacja meczu reprezentacji Polski do lat 19 w Grajewie, dzięki której Klub pozbył się zadłużenia wobec Podlaskiego Z.P.N. w wysokości ok. 6 tysięcy złotych a także wspomniany start szkółki piłkarskiej dla najmłodszych – to były niekwestionowane sukcesy Klubu w okresie sprawozdawczym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu pan Edward Masłowski zapoznał zebranych z protokołem kontroli finansów Klubu za 2012 r. Przychody WARMII w 2012 roku wyniosły 378.602,01 złotych a koszty 363.821,85 złotych. Wypracowany zysk w wysokości 14.780,16 złotych uchwałą walnego zebrania został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Zobowiązania krótkoterminowe Klubu na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 53.720,26 złotych.

Komisja Rewizyjna Klubu stwierdziła, że (cyt. z protokołu): “sprawozdanie finansowe Klubu Sportowego WARMIA sporządzone zostało na dzień 31.12.2012 r, we wszystkich istotnych aspektach , zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Są one zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz przedstawiają jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012. Odpowiednie gospodarowanie środkami finansowymi przyczyniły się do osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego za 2012 rok. Sytuację majątkową i finansową Klubu Sportowego „WARMIA” na koniec 2012 r. należy uznać za pozytywną. Nie istnieje zagrożenie dla dalszego funkcjonowania działalności Klubu Sportowego WARMIA w Grajewie w przypadku zachowania dotychczasowych zasad finansowania przez Urząd Miasta Grajewo.”
Zebrani członkowie Klubu podjęli uchwałą przyjęcie sprawozdań oraz udzielili Zarządowi absolutorium.

Więcej informacji z ubiegłego tygodnia na : http://kswarmiagrajewo.org

Zdjęcie: mecz WARMIA – WISSA w Łomży toczył się w anormalnych warunkach.

Autor: Janusz Szumowski
http://kswarmiagrajewo.org

Przeczytaj również

PIAST CUP 2017 W dniach 17-18 czerwiec drużyna AP Warmii Grajewo wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Białymstoku dla rocznika 2008 - Piast Cup. W...
Otwarte Mistrzostwa w siatkówce plażowej. 15 i 22 lipca br. o godzinie 10:00 w Centrum Szkoleniowo - Rekreacyjnym „KNIEJA” w Rajgrodzie rozegrane zostaną Otwarte Mistrzostwa w siatkówce plażow...
Grajewo pamięta o Powstaniu Warszawskim Pod takim przesłaniem we wtorek 1 sierpnia odbędzie się na terenie Klubu Hades w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego bieg w 73. rocznicę wybuchu P...
Sportowe sukcesy Jedynki Uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie – zarówno ci z Publicznego Gimnazjum nr1 , jak i Szkoły Podstawowej nr1 - mogą pochwalić się dużymi ...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge