Rodzina 500 Plus

Burmistrz Dariusz Latarowski uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się 1 marca w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Konferencja miała na celu zebranie od przedstawicieli samorządów i ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego opinii i wniosków na temat realizacji programu Rodzina 500 Plus. Jego inicjatorem było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Włodarz omówił skutki i zaprezentował realizację programu na przykładzie Grajewa.  

Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska poinformowała, że w skali kraju w 2016 roku na program Rodzina 500 Plus wydatkowano 17,6 mld zł, zaś na bieżący rok zabezpieczono kwotę 23,1 mld zł. – Świadczeniem objętych został 3,8 mln dzieci z 2,6 mln rodzin, z czego około 360 tys. to rodziny wielodzietne.

– Jak pokazują badania, środki te były wydatkowane na zakup podręczników, czy innych artykułów potrzebnych dla dzieci. Ale to także dodatkowe wyjazdy czy zajęcia, a w środowiskach bardziej ubogich to przeważnie artykuły pierwszej potrzeby, czyli żywność – mówiła Elżbieta Bojanowska. Podkreśliła, że problem marnotrawienia środków z tego świadczenia prawie nie istnieje. – Zamiana  świadczeń pieniężnych na świadczenia rzeczowe dotyczy 0,03 proc. w skali całego kraju – tłumaczyła przedstawicielka Ministerstwa.

UM Grajewo

Przeczytaj również

Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...
Budowa Hali Sportowej w Grajewie O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, infor...
Wójt Gminy Grajewo zaprasza do siłowni w Popowie Mamy kolejną siłownie pod chmurką, która powstała na terenie Gminy Grajewo w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. W ramach inwestycji zakupion...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge