Debata społeczna – POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE

W Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyła się debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie to było inauguracja cyklu spotkań, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. poświęcona bezpieczeństwu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie zorganizowali dzisiaj debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata miała na celu określenie, w jaki sposób grajewska Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto dotyczyła diagnozowania i określenia potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przedstawiciele grajewskiej Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy grajewskiej Policji, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego, przy tej okazji przedstawiono podstawowe obowiązki służby dzielnicowego, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Głównym punktem tego niecodziennego spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie powiatu grajewskiego. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych powiatu grajewskiego, placówek oświatowych, zaprzyjaźnionych służb oraz organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie, którzy aktywnie włączyli się w dyskusję, poruszając nurtujące ich problemy związane z poczuciem bezpieczeństwa na terenie naszego miasta i powiatu. Dzieki konstruktywnym wnioskom formułowanych w trakcie debaty udało się wypracować wspólne ścieżki rozwiązań zdiagnozowanych zagrożeń bezpieczeństwa w kontekście zasobów i możliwości podmiotów odpowiedzialnych. Tego typu spotkania ze społeczeństwem będą kontynuowane.

KPP w Grajewie

Przeczytaj również

Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...
Budowa Hali Sportowej w Grajewie O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, infor...
Wójt Gminy Grajewo zaprasza do siłowni w Popowie Mamy kolejną siłownie pod chmurką, która powstała na terenie Gminy Grajewo w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. W ramach inwestycji zakupion...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge