“Umiem więcej – lepiej rozumiem”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu : „Umiem więcej – lepiej rozumiem”
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 : Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

Trwa realizacja projektu pt. „Umiem więcej – lepiej rozumiem”, w którym udział biorą uczniowie z klas I – III ze Szkoły Podstawowej z Białaszewa, Wierzbowa i Rudy. Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 114 uczniów dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb.
W ramach projektu od 01.03.2012 r. prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z dziećmi szczególnie uzdolnionymi jak również z dziećmi, które mają trudności w nauce. Łącznie przeprowadzonych zostanie 600 godzin zajęć pozalekcyjnych (w Szkole Podstawowej w Białaszewie 300 godz., w Szkole Podstawowej w Wierzbowie 180 godz. i w Szkole Podstawowej w Rudzie 120 godz.). W ramach projektu szkoły biorące udział w projekcie zostały doposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami wśród uczniów. gmina.grajewo.pl

Przeczytaj również

Konkurs Recytatorski “O złotą różdżkę Dobrej... 17 maja 2018 roku w Grajewskim Centrum Kultury najbardziej utalentowani młodzi recytatorzy w wieku 3 – 6 lat, reprezentujący grajewskie przedszkola or...
SP1 w Portugalii SP1 w Portugalii W dniach 6-10 maja 2018 r. w miejscowości  Vila Verde w Portugalii odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe nauczycieli (TPM...
ZPiT w Rumunii Zespół Pieśni i Tańca "Grajewianie" działający na co dzień przy Grajewskim Centrum Kultury reprezentował Grajewo i Polskę na Festiwalu w Zilele Maramu...
Korowód Polskich Bajek 2018 Grajewo zawsze umie się bawić. Dziś dowodem na to był "Korowód Polskich Bajek" zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie oraz Grajewskie C...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge