“Umiem więcej – lepiej rozumiem”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu : „Umiem więcej – lepiej rozumiem”
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 : Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

Trwa realizacja projektu pt. „Umiem więcej – lepiej rozumiem”, w którym udział biorą uczniowie z klas I – III ze Szkoły Podstawowej z Białaszewa, Wierzbowa i Rudy. Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 114 uczniów dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb.
W ramach projektu od 01.03.2012 r. prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z dziećmi szczególnie uzdolnionymi jak również z dziećmi, które mają trudności w nauce. Łącznie przeprowadzonych zostanie 600 godzin zajęć pozalekcyjnych (w Szkole Podstawowej w Białaszewie 300 godz., w Szkole Podstawowej w Wierzbowie 180 godz. i w Szkole Podstawowej w Rudzie 120 godz.). W ramach projektu szkoły biorące udział w projekcie zostały doposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami wśród uczniów. gmina.grajewo.pl

Przeczytaj również

Przedszkolaki uczą się chemii w SP4 Tak, tak, to nie pomyłka. 11 grudnia Szkoła Podstawowa nr 4 gościła przedszkolaków z miejskich przedszkoli: PM 6 i PM 2 na zajęciach chemicznych. Ci...
Szlachetna paczka W miniony weekend odbył się kolejny Wielki finał „szlachetnej paczki”, która w Polsce łączy działania tysięcy osób w akcję pomagania potrzebującym. ...
Lekcje otwarte w SP 1 07. grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 1 w klasach 1a i 1b odbyły się lekcje otwarte, w których wzięli udział także rodzice uczniów. Tematem zajęć...
Uroczystość oddania do użytku windy zewnętrznej... Grajewskie Centrum Kultury uprzejmie informuje, że dnia 19 grudnia 2017r. o godz.12.00 nastąpi uroczystość oddania do użytku windy zewnętrznej. ...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge