“Umiem więcej – lepiej rozumiem”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu : „Umiem więcej – lepiej rozumiem”
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 : Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

Trwa realizacja projektu pt. „Umiem więcej – lepiej rozumiem”, w którym udział biorą uczniowie z klas I – III ze Szkoły Podstawowej z Białaszewa, Wierzbowa i Rudy. Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 114 uczniów dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb.
W ramach projektu od 01.03.2012 r. prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z dziećmi szczególnie uzdolnionymi jak również z dziećmi, które mają trudności w nauce. Łącznie przeprowadzonych zostanie 600 godzin zajęć pozalekcyjnych (w Szkole Podstawowej w Białaszewie 300 godz., w Szkole Podstawowej w Wierzbowie 180 godz. i w Szkole Podstawowej w Rudzie 120 godz.). W ramach projektu szkoły biorące udział w projekcie zostały doposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami wśród uczniów. gmina.grajewo.pl

Przeczytaj również

Dobrze za PROJEKT projektowana Szkoła 2018 Wydawnictwo Nowa Era zorganizowało po raz ósmy ogólnopolski konkurs „Projekt z klasą”. Od sześciu lat, szkołom biorącym udział w tym przedsięwzięciu, ...
Turniej literacki SP 1 7 marca 2018 r. w czytelni biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie już po raz kolejny odbył się turniej literacki dla gimnazjalistów, którego ce...
Przy kawie i muzyce GCK Dnia 10 marca 2018r. w klubie HADES odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu "Przy kawie i muzyce". Gościem tego wieczoru był ksiądz Zbigniew ...
Wieści ze świetlicy SP1 W ramach zajęć „Bezpieczne ferie” wychowanków świetlicy szkolnej odwiedził pracownik Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Gość udzielił wielu porad,...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge