“Umiem więcej – lepiej rozumiem”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu : „Umiem więcej – lepiej rozumiem”
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 : Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

Trwa realizacja projektu pt. „Umiem więcej – lepiej rozumiem”, w którym udział biorą uczniowie z klas I – III ze Szkoły Podstawowej z Białaszewa, Wierzbowa i Rudy. Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 114 uczniów dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb.
W ramach projektu od 01.03.2012 r. prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z dziećmi szczególnie uzdolnionymi jak również z dziećmi, które mają trudności w nauce. Łącznie przeprowadzonych zostanie 600 godzin zajęć pozalekcyjnych (w Szkole Podstawowej w Białaszewie 300 godz., w Szkole Podstawowej w Wierzbowie 180 godz. i w Szkole Podstawowej w Rudzie 120 godz.). W ramach projektu szkoły biorące udział w projekcie zostały doposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami wśród uczniów. gmina.grajewo.pl

Przeczytaj również

Zaproszenie na “Święto ziemniaka” do W... Uczniowie, dyrektor, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Wierzbowie zapraszają wszystkich chętnych na „Święto ziemniaka”, które odbędzie się...
40 lat fabryki płyt w Grajewie Ponad 1200 osób uczestniczyło w pikniku rodzinnym zorganizowanym w sobotę 16 września, z okazji jubileuszu powstania fabryki płyt drewnopochodnych w...
Konkurs plastyczny pn. Zamek w Białogrądach Wójt Gminy Grajewo zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą "Zamek w Białogrądach". Szczegóły konkursu znajdują si...
Kurs Tańca Towarzyskiego dla Dorosłych Grajewskie Centrum Kultury organizuje Kurs Tańca Towarzyskiego dla Dorosłych. Zapraszamy już 5 października 2017r. od godz.20.00 do 21.00 do sali wid...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge