Szkolili się w Tykocinie

W dniach 10-11 kwietnia 2012 r. Miejski Dom Kultury w Grajewie zrealizował kolejne szkolenie w ramach projektu pn. ”Menadżer Kultury XXI wieku” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada przeprowadzenie 5 dwudniowych szkoleń, doradztwo i wizytę studyjną w Ełckim Centrum Kultury.

Szkolenia obejmują tematy z zakresu animacji środowiska społecznego, pozyskiwania środków pozabudżetowych na działania kulturalne, komunikacji interpersonalnej, PR dla kultury oraz promocji medialnej wydarzeń kulturalnych.

Temat przeprowadzonego szkolenia: „Przygotowanie projektów kulturalnych- możliwości finansowania przedsięwzięć kulturalnych  ze środków pozabudżetowych”. Trener szkolenia- Aneta Zamojska. W ramach szkolenia uczestnicy w sposób bardzo przystępny, poparty wieloma przykładami z zakresu projektów już zrealizowanych, mogli poznać cele, polityki spójności, zapoznać się ze słownictwem używanym w języku projektowym i logiką projektową. Zapoznano się z funduszami finansującymi kulturę w perspektywie finansowej 2007-2013. Zdobyta wiedza mogła posłużyć w praktycznym działaniu warsztatowym, na którym powstały zalążki fantastycznych projektów.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy merytoryczni i współpracownicy Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Aktywne uczestnictwo w prowadzonym szkoleniu pozwoliło jego uczestnikom na podniesienie wiedzy z zakresu aplikowania o środki unijne i nie tylko. Wartością dodaną stała się integracja grupy ze współpracownikami zewnętrznymi.

Przeczytaj również

Dobrze za PROJEKT projektowana Szkoła 2018 Wydawnictwo Nowa Era zorganizowało po raz ósmy ogólnopolski konkurs „Projekt z klasą”. Od sześciu lat, szkołom biorącym udział w tym przedsięwzięciu, ...
Turniej literacki SP 1 7 marca 2018 r. w czytelni biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie już po raz kolejny odbył się turniej literacki dla gimnazjalistów, którego ce...
Przy kawie i muzyce GCK Dnia 10 marca 2018r. w klubie HADES odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu "Przy kawie i muzyce". Gościem tego wieczoru był ksiądz Zbigniew ...
Wieści ze świetlicy SP1 W ramach zajęć „Bezpieczne ferie” wychowanków świetlicy szkolnej odwiedził pracownik Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Gość udzielił wielu porad,...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge