Szkolili się w Tykocinie

W dniach 10-11 kwietnia 2012 r. Miejski Dom Kultury w Grajewie zrealizował kolejne szkolenie w ramach projektu pn. ”Menadżer Kultury XXI wieku” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada przeprowadzenie 5 dwudniowych szkoleń, doradztwo i wizytę studyjną w Ełckim Centrum Kultury.

Szkolenia obejmują tematy z zakresu animacji środowiska społecznego, pozyskiwania środków pozabudżetowych na działania kulturalne, komunikacji interpersonalnej, PR dla kultury oraz promocji medialnej wydarzeń kulturalnych.

Temat przeprowadzonego szkolenia: „Przygotowanie projektów kulturalnych- możliwości finansowania przedsięwzięć kulturalnych  ze środków pozabudżetowych”. Trener szkolenia- Aneta Zamojska. W ramach szkolenia uczestnicy w sposób bardzo przystępny, poparty wieloma przykładami z zakresu projektów już zrealizowanych, mogli poznać cele, polityki spójności, zapoznać się ze słownictwem używanym w języku projektowym i logiką projektową. Zapoznano się z funduszami finansującymi kulturę w perspektywie finansowej 2007-2013. Zdobyta wiedza mogła posłużyć w praktycznym działaniu warsztatowym, na którym powstały zalążki fantastycznych projektów.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy merytoryczni i współpracownicy Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Aktywne uczestnictwo w prowadzonym szkoleniu pozwoliło jego uczestnikom na podniesienie wiedzy z zakresu aplikowania o środki unijne i nie tylko. Wartością dodaną stała się integracja grupy ze współpracownikami zewnętrznymi.

Przeczytaj również

Mikołajkowe muzykowanie ze Stowarzyszeniem Partita... Stowarzyszenie Partita działające przy Szkole Muzycznej w Grajewie zorganizowała koncert swoich utalentowanych uczniów. Mikołajkowe muzykowanie to ...
Mikołajki u grajewskich przedszkolaków Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo, Maciej Bednarko Zastępca Burmistrza i Izabela Randzio Kierownik CIS - 6 grudnia w Mikołajki, w strojach M...
Muzeum Mleka zaprasza na urodziny Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie serdecznie zaprasza na obchody I Rocznicy swojej działalności. 15.12.2017 r. godz. 17:00 – r...
Mikołajki w GCK 6 grudnia 2017r. w dzień Mikołajkowy kino Grajewskiego Centrum Kultury wyświetliło film dla dzieci pt."Potworna Rodzinka". Przed projekcją bajki na dz...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge