Grabowo: rekonstrukcja akcji z 1939 roku

Rekonstrukcję jednej z nielicznych akcji zaczepnych wojska polskiego we wrześniu 1939 oglądali mieszkańcy gminy Grabowo i zaproszeni goście.

Przygotowana przez kilkudziesięciu członków pięciu grup rekonstrukcji historycznej inscenizacja była najbardziej widowiskową częścią “Pamięci września”.

“Samo upamiętnienie tamtych wydarzeń ma w Grabowie prawie 20-letnia tradycje” – mówi Dariusz Piekarski z Gminnego Ośrodka Kultury. “Jednak od ubiegłego roku, dzięki pomocy stowarzyszeń kawalerzystów udało się nam wprowadzić do programu tych obchodów rekonstrukcję wydarzeń z pierwszych dni wojny” – dodaje.

Te wydarzenia, to jedno z niewielu w tamtym okresie działań zaczepnych wojska polskiego – wypad za granicę Prus Wschodnich żołnierzy Podlaskiej Brygady Kawalerii. Dziś jeźdźcy z Grabowa i z Kolna, kultywujący tradycje ułańskie, przy pomocy kolegów z trzech innych grup rekonstrukcji historycznej z Łomży, Grajewa i Białej Piskiej odtwarzają tamte wydarzenia.

W ramach “Pamięci września” w Grabowie rozegrano także Turniej Kawaleryjski o Szablę Wójta. Jej zdobywcą został pochodzący z Grabowa, a pracujący obecnie w Białymstoku Kamil Tararuj, któremu z zdobyciu tego trofeum pomogła klacz Entra. radio.bialytsok.pl

Przeczytaj również

Konkurs Recytatorski “O złotą różdżkę Dobrej... 17 maja 2018 roku w Grajewskim Centrum Kultury najbardziej utalentowani młodzi recytatorzy w wieku 3 – 6 lat, reprezentujący grajewskie przedszkola or...
SP1 w Portugalii SP1 w Portugalii W dniach 6-10 maja 2018 r. w miejscowości  Vila Verde w Portugalii odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe nauczycieli (TPM...
ZPiT w Rumunii Zespół Pieśni i Tańca "Grajewianie" działający na co dzień przy Grajewskim Centrum Kultury reprezentował Grajewo i Polskę na Festiwalu w Zilele Maramu...
Korowód Polskich Bajek 2018 Grajewo zawsze umie się bawić. Dziś dowodem na to był "Korowód Polskich Bajek" zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie oraz Grajewskie C...
3 komentarze

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
 • Głos
  6 września 2012 at 10:25 - Odpowiedz

  „ Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem:
  Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?
  Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. „ > 1 List św. Pawła do Koryntian 1 : 17 – 31 >> PRZYJACIELU !!! Czy powyższe słowa nazwiesz także farmazony a inaczej głupstwem ? Może także całą Biblię nazwiesz głupstwem i głupolami , tych co ją pod natchnieniem pisali ? A może nazwiesz głupolem lub idiotą tego , który ich natchnął – BOGA ? PRZYJACIELU ! W dzisiejszym świecie bardzo często zapominamy nie tylko o bliźnim ! Zapominamy o całym świecie ! Zapominamy o Bogu i o Jego Przykazaniach zawartych w Biblii ! „ A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I tych się wystrzegaj ”
  „ Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom „ „Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu „ „….Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych „ W 2 Liście św. Paweł pisze do Tymoteusza a tym samym do nas , którzy nazywamy się chrześcijanami i katolikami powyższe słowa – i nie patrzmy na złe czyny innych albowiem oni już od BOGA za to otrzymali odpowiednią „ nagrodę „ !!! „ Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, /w razie potrzeby/ wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! „
  PRZYJACIELU !!! Czy powyższe cytowane wersety Biblijne nazwiesz także farmazonami a inaczej głupstwem ? Może także całą Biblię nazwiesz głupstwem i głupolami , tych co ją pod natchnieniem pisali ? A może nazwiesz głupolem lub idiotą tego , który ich natchnął – BOGA ?

 • do głosa
  5 września 2012 at 19:33 - Odpowiedz

  co ty za farmazony wypisujesz?

 • Głos
  5 września 2012 at 13:25 - Odpowiedz

  MOI DRODZY ! Wszystko jest piękne i ładne gdyby nie DUŻE ALE – obecność w tym wszystkim kapłana ; księdza – zdawałoby się przyjaciela , następcy w danej parafii samego Pana naszego Jezusa Chrystusa a także samego kościoła , który powinien być dla wiernych ostoją pokoju Bożego a nie pochwałą i błogosławieństwem dla tych którzy zabijają lub uczą sztuki zabijania !!!! Kapłan ten powinien być odzwierciedleniem Wielkiego Mistrza nie tylko w słowie ale także w czynie ! Proszę mi wierzyć , że nie chcę nikogo urazić ale mi osobiście sylwetka księdza w tej maskaradzie w ogóle nie pasuje ! Szukałem bardzo długo w Piśmie Świętym osoby Jezusa na koniku lub bez niego ale wymachującego szabelką ; mieczem lub jakoś maczugą w ręku . Przecież wiemy , że ówczesny Naród Wybrany był pod okupacją znienawidzonych Rzymian . Wiemy też , że Żydzi oczekiwali swego Mesjasza jako potężnego , wojowniczego króla , który mieczem przepędzi okupanta , I bardzo zawiedli się . Ich upragniony Mesjasz urodził się jako małe dziecko w bardzo biednej i pokornej rodzinie . A gdy dorósł zamiast miecza i nienawiści do wroga , nieprzyjaciół i prześladowców uczył miłości , miłosierdzia i przebaczania . Nigdy , w żadnym słowie nie agitował ; nie namawiał do żadnych buntów przeciwko Rzymianom. W chwili pojmania Go rzekł do Piotra pamiętne słowa „ schowaj swój miecz ! Kto mieczem wojuje od miecza ginie ! ” Prześledźmy z wielką pokorną uwagą całą drogę krzyżową w której nasz Pan bardzo wiele wycierpiał i od rodowitych Jego rodaków ale i od wroga ! Czy chociaż raz ich skrytykował , złorzeczył im ? Nie ! On nawet o swoich oprawców modlił się .Ta miłość miłosierna przewija się także w sercach i w działaniach Szczepana , Piotra , Pawła i innych uczni , którzy wzięli do serca jako motto swego życia końcowe ziemskie słowa Pana Jezusa – Ewangelia Mateusza 27 : 19 – 20 „ Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Przypomnijmy także treść proroctwa z Ks. Izajasza rozdział 2 wersety od 1 do 5 – oto one
  „ Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: ” Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem”. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! „ Napisane jest także „ NIE ZABIJAJ „ a wy ; którzy uczestniczycie w tej maskaradzie niejako kultywujecie pamięć tych , którzy zabijali ; i nie ważne kto zabijał i kogo ale zabijał oraz uczycie wojaczki – zabijania !. Drogi Księże ; umiłowany Bracie ; droga Siostro w Chrystusie Panu naszym wielkim nieporozumieniem jest to , że uważamy , że to co jest piękne i pochwalane niejako przez księży oraz przez naszych papieży uważamy za święte , nietykalne i nie podważalne ! WIELKI BŁĄD !!! Albowiem jest napisano między innymi o wyższości Praw Bożych nad ludzkimi – tj. nad kościelnymi w Dziejach Apostolskich 4 : 19 – „ Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: “Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? „ a także 5 : 29 „ “Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie „ . Nikt i nic nie ma prawa ingerencji w Prawa Boże ! On sam i Jego Prawa zawarte w Biblii nie podlegają żadnej dyskusji czy ludzkiemu osądowi ! A kto naucza i twierdzi inaczej mam do przemyślenia słowa zawarte w Dziejach Apostolskich 13 : 10 “O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pańskich? „ oraz z 2 Listu do Tymoteusza rozdz. 3 i 4 ! A na koniec moich osobistych przemyśleń , w obronie tych ponadczasowych i natchnionych Pism dedykuje Wam słowa z Objawienia Jana 22 : 18 – 22 „ Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym – które są opisane w tej księdze. Mówi Ten, który o tym świadczy: “Zaiste, przyjdę niebawem”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa niech będzie z Wami wszystkimi! AMEN !!! „