Debatowali na zamku w Rynie

Temat prawa spółdzielczego, możliwość oraz potrzeby jego zmiany i dostosowania do funkcjonowania spółdzielni mleczarskich,  zdominował pierwszy dzień X Jubileuszowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Rynie. Mleczarze spotkali się tu na trzydniowej konferencji, aby przedyskutować najważniejsze tematy dla branży.

Pierwszego dnia Forum, w czwartek 27 września br. odbyła się debata na temat prawa spółdzielczego. Wstępu do debaty dokonał Prof. Senator Henryk Cioch wykładem na temat statusu prawnego spółdzielni mleczarskich w Polsce.

Profesor zaznaczał problem braku odrębnych regulacji dla spółdzielni mleczarskich – pomogłyby one osiągnąć kompromis między rolnikami (producentami mleka), a pracownikami mleczarni, pomiędzy którymi, według Profesora, dochodzi do konfliktów wywołanych sprzecznymi interesami ekonomicznymi. Profesor w swojej wypowiedzi nawiązywał do Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze i zaznaczał, że korzystniejsze byłoby zatrudnianie członków spółdzielni, którzy pracują w zakładach na podstawie spółdzielczych umów o pracę. To umożliwiałoby przekształcanie spółdzielni w spółki prawa handlowego. Prof. Cioch opowiedział się za zmianą ustawy z 1982 roku, ponieważ, choć umożliwia ona funkcjonowanie spółdzielni mleczarskich, to powinna być bardziej szczegółowa – napisana dla węższego kręgu.

Uczestnicząca w debacie prof. Małgorzata Wrzołek – Romańczuk stwierdziła, iż nie ma powodów, by spółdzielniom nadawać charakter spółek prawa handlowego. Pani Profesor uważa, iż korzystniejsza dla spółdzielni i jej członków jest umowa o pracę, a nie spółdzielcza umowa o pracę. Natomiast zdaniem Jana Dworniak – prawo spółdzielcze jest dobrze skonstruowane, jednak można byłoby je udoskonalić. Zmiany wymagałaby odpowiedzialność za spółdzielnię – aby nie spoczywała ona tylko na prezesie, ale rozłożona była na członków zarządu. Jan Dworniak zmieniłby również sposób głosowania rad nadzorczych- chodzi o przyznanie głosów mnogich ważniejszych członkom rady spółdzielni. Natomiast mecenas Bożena Ornowska zaznaczyła, iż bezsensowne jest przekształcanie spółdzielni pracy w spółki z racji tego, że pracownicy będący członkami spółdzielni  stanowią zazwyczaj mniej niż 1% jej członków.

Edmund Borawski – prezes SM Mlekpol wskazał na przykład spółdzielni Mlekpol, która jest zbudowana na prawie spółdzielczym, cały czas rozwija się  – więc jest doskonałym przykładem, iż prawo spółdzielcze jest dobre. Jednak podkreślił, iż obecnie funkcjonująca ustawa o prawie spółdzielczym jest z jest z 1982 roku, a od tego czasu rzeczywistość zmieniła, a co za tym idzie należałoby zmienić niektóre zapisy prawa spółdzielczego. Zdaniem prezesa Borawskiego nie istnieje kolizja pomiędzy pracownikami, a rolnika- członkami spółdzielni. Wg niego nie trzeba przekształcać spółdzielni w spółki, ponieważ spółdzielczość  jest dobra dla ludzi. Zdaniem Edmunda Borawskiego zmiany w sposobie glosowania w radach i tak prędzej czy później nastąpią.

Zdaniem uczestniczącego w debacie Senatora Jerzego Chróścikowskiego, spółdzielczość należy promować, bo jest wielką szansą na funkcjonowanie rolnictwa. Wg senatora dla polskiej spółdzielczości mleczarskiej jest więcej szans niż zagrożeń i należałoby pomyśleć nad sprawą pakietów mlecznych i łańcucha cenowego. Senator Chróścikowski zaznaczył, że rolnicy w  Polsce nie otrzymują tak godziwej zapłaty za mleko, jak w innych krajach Europy.

W piątek 28 września mleczarze będą debatować na Forum m.in. na temat  kondycji światowego i polskiego rynku mleka w aspekcie kryzysu gospodarczego oraz wyzwaniach dla branży mleczarskiej wynikających z polityki unijnej na lata 2014-20
First Communications

Przeczytaj również

Audycja muzyczna “Od pieńka do perkusji̶... W Przedszkolu w Rudzie Głównymi bohaterami audycji były instrumenty perkusyjne. Przedszkolaki poznały historię powstania perkusji elektro...
Edukacyjne spotkanie z Papą Smerfem OLYMPUS DIGITAL CAMERA W Przedszkolu w Rudzie Dzieci z naszego przedszkola odwiedził niecodzienny, bajkowy gość - Papa Smerf. Przedszkolaki z...
Ślubowanie pierwszoklasisty w Danówku W Szkole Podstawowej w Danówku 17 października 2017r. o godzinie 830 w Szkole Podstawowej w Danówku odbyło się uroczyste ślubowanie kla...
Spektakl muzyczny Ciao Ciao Bambina 14 października 2017r. w obiekcie sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury odbył się niesamowity spektakl muzyczny Ciao Ciao Bambina, w reżyseri...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge