CKM Browning wz. 30 dla GRH 9 PSK w Grajewie

W sobotę 21 kwietnia w sali kinowo – widowiskowej MDK w Grajewie odbyła się niezwykła uroczystość; Była nią premiera paradokumentalnego filmu pt: „Poznaj Pana po cholewie…” poświęconego 9 pułkowi strzelców konnych w reżyserii Marii Dłużewskiej; Obok władz samorządowych różnego szczebla, sympatyków i przyjaciół 9 PSK oraz mieszkańców Grajewa w uroczystości wzięli udział szczególni goście, którymi byli żołnierze 9 PSK: Feliks Hodun i 9 PSK AK: Franciszek Duba, Stanisław Wiśniewski i Leon Sierakowski, oraz rodziny nieżyjących już żołnierzy pułku z rodziną płk Tadeusza Falewicza, ostatniego dowódcy pułku, włącznie. Film opowiada o historii 9 psk i 9 psk AK oraz kultywowaniu jego barwy i tradycji w dniu dzisiejszym, łącząc w harmonijny sposób komentarz historyczny z relacjami żyjących jeszcze świadków. Film został przyjęty przychylnie, zaś w licznych wypowiedziach zarówno tych oficjalnych, jak i kuluarowych wyrażano nadzieję, że będzie mógł on służyć w procesie kształtowanie postaw patriotycznych i przywiązania do tzw. „Małej Ojczyzny”. Nie zabrakło również podziękowań całej ekipie filmowej za wkład i wysiłek włożony w jego powstanie. Osoby szczególnie zaangażowane w jego realizację zostały uhonorowane listami gratulacyjnymi Marszałka Województwa Podlaskiego, które w jego imieniu wręczył obecny na uroczystości Zastępca Dyrektora departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Pan Zbigniew Kamiński. Listem takim został uhonorowany także dyrektor GIH – Pan Tomasz Dudziński. Warto także wspomnieć, że GIH jest współproducentem filmu.
Premierowy pokaz filmu został poprzedzony uroczystością symbolicznego przekazania Grupie Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK repliki ckm Browning wz. 30 ufundowanego przez władze samorządowe Miasta Grajewo. Fakt przyznania dotacji był jakby nawiązaniem do wydarzeń historycznych z końca lat 30-stych XX w. Wówczas to w okresie napiętej sytuacji i przygotowań do wojny w 1939 r. także społeczeństwo Grajewa nie zapomniało o swoich strzelcach. Otóż w okresie od lipca 1938 r. do kwietnia 1939 r. w wyniku opodatkowania się nauczycieli i pracowników inspektoratu szkolnego w wysokości 1% od dochodów zebrano kwotę 4.180,95 zł, którą powiększoną o 600 zł ze zbiórki złomu przez dziatwę szkolną. Pieniądze przekazano na FON z prośbą o zakup dla 9 psk ckm z podstawą i wyposażeniem, a za wsparcie od dzieci – karabinów z bagnetami, za ewentualną resztę zaś zakup masek pgaz., ponieważ gorącem życzeniem ofiarodawców było duchowe ich związanie z Pułkiem Strzelców Konnych im. Kazimierza Pułaskiego i w tej intencji powzięto uchwałę o gromadzeniu funduszów. Przekazanie zakupionego sprzętu odbyło się w dniu ostatniego święta pułkowego tj. 29 czerwca 1939 r. W imieniu władz samorządowych symbolicznego przekazania karabinu dokonali Burmistrz Miasta Grajewo – Adam Kiełczewski i Przewodniczący Rady Miasta – Grzegorz Curyło. Na ich to ręce członkowie GRH złożyli podziękowania za ten dar, nawiązujące swoją formą graficzną do podziękowania wpłaty na FON z lat trzydziestych XX w.
Cała uroczystość, której organizatorami byli: Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie, Grajewska Izba Historyczna i firma Eko-Dom sp.zo.o w Grajewie upłynęła w miłej i sympatycznej atmosferz. gih.grajewo.pl

Przeczytaj również

„Żywa lekcja historii” – Prostki 17 września 2017... W 78 rocznicę napaści ZSRR na Polskę, mieszkańcy Prostek i okolic wzięli udział w „Żywej lekcji historii” przeprowadzonej przez Grupę Rekonstrukcji Hi...
Spotkanie z ilustratorką Szkołę Podstawową w Danówku 19.09.2017 r. odwiedziła Pani Iwona Cała ilustratorka około 40 książek dla dzieci. W spotkaniu brały udział dzieci z klas ...
GCK serdecznie zaprasza na Inaugurację Roku Kultur... Grajewskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na Inaugurację Roku Kulturalnego 2017/2018 "Przy kawie i muzyce", które odbędzie się w dniu 7 paździe...
„Bitwa Ołtarzewska” z udziałem GRH 9 PSK – 9... Ołtarzew – to nazwa, która niezbyt często gości na łamach historii walk wrześniowych 1939 roku. Jednakże to tutaj, na miejscowym cmentarzu, leży pocho...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge