UWAGA KONKURS

Burmistrz Miasta Grajewo serdecznie zaprasza do udziału w konkursie.

 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Grajewo.

2. Konkurs trwa do 20 stycznia 2013 r.

3. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby chętne do nadania nazwy.

4. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy na doroczną Nagrodę Burmistrza Miasta Grajewo. Proponowana w konkursie nazwa powinna odnosić się do tematyki związanej z miastem Grajewo, jego wizerunkiem i herbem.

5. Nazwa musi mieć brzmienie polskie.

6. Uczestnicy konkursu mogą przesyłać tylko propozycje nazwy nagrody, ale jeśli umieszczą ją w formie graficznej i projekt ten uzyska akceptację, otrzymają nagrodę dodatkową.

7. Każda zgłoszona propozycja nazwy powinna być opatrzona czytelną informacją o autorze, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.

8. Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: redakcja@um.grajewo.pl do 20 stycznia 2013 r. do godziny 24:00.

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 stycznia 2013 r.

10. Wyboru dokona Burmistrz Miasta Grajewo.

11. Burmistrz Miasta Grajewo zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich przysłanych propozycji nazwy, jeśli nie uzyskają one akceptacji.

12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo www.grajewo.pl

13. Nagrodą dla zwycięzcy będzie Niespodzianka Multimedialna.

14. Wręczenie nagrody przez Burmistrza Miasta Grajewo odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, a o jego terminie zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

15. Zwycięzca konkursu przekazuje prawa autorskie do nazwy oraz ewentualnego projektu graficznego logo organizatorom konkursu.

16. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Przeczytaj również

Cała Polska piecze chleb – CTM MM Dnia 13 stycznia 2018 r. w Muzeum Mleka odbyła się prelekcja pana Tadeusza Rolnika, pomysłodawcy i autora projektu "Cała Polska piecze chleb". Zaprosz...
Chór Miejski zaśpiewał w par. Św. Jana Pawła II... W niedzielę 14.01.2018 roku w parafii pw. Św. Jana Pawła II odbył się koncert kolęd Chóru Miejskiego. Chór Miejski istnieje w Grajewie od listopada...
“Zimowe krajobrazy” z Krówką Matyldą (... Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka Oddział Grajewskiego Centrum Kultury serdecznie zaprasza najmłodszych mieszkańców miasta do wzięcia udzi...
Kurs tańca towarzyskiego w GCK Grajewskie Centrum Kultury rozpoczyna nabór na kurs Tańca Towarzyskiego dla Dorosłych. Cena kursu: 100 zł/miesięcznie od pary. Planowany termin pierws...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge