UWAGA KONKURS

Burmistrz Miasta Grajewo serdecznie zaprasza do udziału w konkursie.

 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Grajewo.

2. Konkurs trwa do 20 stycznia 2013 r.

3. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby chętne do nadania nazwy.

4. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy na doroczną Nagrodę Burmistrza Miasta Grajewo. Proponowana w konkursie nazwa powinna odnosić się do tematyki związanej z miastem Grajewo, jego wizerunkiem i herbem.

5. Nazwa musi mieć brzmienie polskie.

6. Uczestnicy konkursu mogą przesyłać tylko propozycje nazwy nagrody, ale jeśli umieszczą ją w formie graficznej i projekt ten uzyska akceptację, otrzymają nagrodę dodatkową.

7. Każda zgłoszona propozycja nazwy powinna być opatrzona czytelną informacją o autorze, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.

8. Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: redakcja@um.grajewo.pl do 20 stycznia 2013 r. do godziny 24:00.

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 stycznia 2013 r.

10. Wyboru dokona Burmistrz Miasta Grajewo.

11. Burmistrz Miasta Grajewo zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich przysłanych propozycji nazwy, jeśli nie uzyskają one akceptacji.

12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo www.grajewo.pl

13. Nagrodą dla zwycięzcy będzie Niespodzianka Multimedialna.

14. Wręczenie nagrody przez Burmistrza Miasta Grajewo odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, a o jego terminie zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

15. Zwycięzca konkursu przekazuje prawa autorskie do nazwy oraz ewentualnego projektu graficznego logo organizatorom konkursu.

16. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Przeczytaj również

Ślubowanie pierwszoklasisty w Danówku W Szkole Podstawowej w Danówku 17 października 2017r. o godzinie 830 w Szkole Podstawowej w Danówku odbyło się uroczyste ślubowanie kla...
Spektakl muzyczny Ciao Ciao Bambina 14 października 2017r. w obiekcie sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury odbył się niesamowity spektakl muzyczny Ciao Ciao Bambina, w reżyseri...
Erasmus + w ZS 2 – rozpoczęty 12 października  2017 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne w sprawie Projektu Erasmus +. Uczniowie  zapoznali się z procedura rekrutacyjną, założenia...
Dyskusyjne Forum Kultury 17 października 2017 r. – Wojewodzin Dyskusyjne Forum Kultury to cykl spotkań ludzi związanych z kulturą i edukacją, którego celem jest dyskusja na...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge