„OHP jako realizator usług rynku pracy”

Zajęcia z beneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

W dniu 16 stycznia 2013 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery i Punkcie Pośrednictwa Pracy
w Grajewie odbyły się zajęcia dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS pod tytułem „Prawa
i obowiązki pracownika i pracodawcy w świetle Kodeksu Pracy”. Słuchacze w trakcie spotkania poznali m.in. pojęcie, przedmiot i źródła prawa pracy, obowiązki i przywileje wynikające
z Kodeksu Pracy oraz oczekiwania pracodawców w stosunku do zatrudnianych osób. Uczestnicy bardzo chętnie dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym, co sprzyjało dyskusji na temat zastosowania prawa pracy w praktyce. Spotkanie urozmaiciła prezentacja multimedialna oraz aktywna praca w grupach, której efektem było stworzenie listy obowiązków pracodawcy
i pracowników. Na koniec zajęć młodzież jednogłośnie stwierdziła, że temat spotkania nie należał do łatwych, ale niewątpliwie uświadomił im zasady rządzące w skomplikowanym „świecie pracy”.

Sporządziły: Magdalena Sawicka – doradca zawodowy MCK Grajewo
Anna Bednarko – pośrednik pracy PPP Grajewo

Autor zdjęć: Anna Bednarko – pośrednik pracy PPP Grajewo

Przeczytaj również

Cała Polska piecze chleb – CTM MM Dnia 13 stycznia 2018 r. w Muzeum Mleka odbyła się prelekcja pana Tadeusza Rolnika, pomysłodawcy i autora projektu "Cała Polska piecze chleb". Zaprosz...
Chór Miejski zaśpiewał w par. Św. Jana Pawła II... W niedzielę 14.01.2018 roku w parafii pw. Św. Jana Pawła II odbył się koncert kolęd Chóru Miejskiego. Chór Miejski istnieje w Grajewie od listopada...
“Zimowe krajobrazy” z Krówką Matyldą (... Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka Oddział Grajewskiego Centrum Kultury serdecznie zaprasza najmłodszych mieszkańców miasta do wzięcia udzi...
Kurs tańca towarzyskiego w GCK Grajewskie Centrum Kultury rozpoczyna nabór na kurs Tańca Towarzyskiego dla Dorosłych. Cena kursu: 100 zł/miesięcznie od pary. Planowany termin pierws...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge