„HISTORIA Z DNA SZUFLADY”

Życie każdego z nas tworzy historię. Na dnie naszych szaf i szuflad biurek drzemią duchy historii i okruchy przeszłości. Nie pozwólmy im odejść w zapomnienie. Podzielcie się z nami zdarzeniami, które mogą nigdy nie zostać opowiedziane. Masz zdjęcie, dokument lub wspomnienia związane z przeszłością Grajewa i okolic, weź udział w naszym wakacyjnym konkursie.

„HISTORIA Z DNA SZUFLADY”

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:

Grajewska Izba Historyczna w Grajewie

 

Cele konkursu:

– rozbudzenie zainteresowania przeszłością własnej rodziny, miasta i okolicy,

– zachowanie dla potomnych interesujących dokumentów, zdjęć i archiwaliów oraz historii z nimi związanych,

– ukazanie faktu, że historia, to proces, który składa się z wielu indywidualnych doświadczeń.

 

Organizacja konkursu:

1. W konkursie może wziąć udział każdy – bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

2. Konkurs polega na „wyszperaniu” zdjęcia, dokumentu lub pamiątki rodzinnej itp. związanych z przeszłością ziem powiatu grajewskiego sprzed 1990 r. Może to być obiekt pojedynczy, jak również ich zbiór powiązany tematycznie lub dotyczący tego samego wydarzenia. Obiekt ten powinien stać się przyczynkiem do opisania związanej z nim historii, dotyczącej wydarzenia lub osób, których dotyczy itp.

3. Prace o objętości min. 1 strony maszynopisu (czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,15, marginesy 2 cm) wraz z kopią „obiektu wyjściowego” należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby GIH w terminie do 31 sierpnia 2012 r. Do pracy należy dołączyć adres korespondencyjny z telefonem i adresem poczty e-mail.

4. Oceny prac konkursowych w dwóch kategoriach (osoby nieletnie, osoby pełnoletnie) dokona jury powołane przez organizatora.

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i upominki książkowe.

6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody finansowe. I miejsce – 100 zł, II miejsce – 75 zł, III miejsce – 50 zł.

7. Najciekawsze prace zostaną także opublikowane w Grajewskim Roczniku Historycznym „Echa przeszłości”.

8. Podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w terminie nie późniejszym niż koniec października 2012 r. O terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną poinformowani nie później niż 7 dni przed tym terminem drogą e-mail lub telefonicznie.

9. Organizatorowi konkursu przysługuje pełne prawo nieodpłatnego wykorzystania przesłanych materiałów (z obowiązkiem podania imienia i nazwiska autora) w zakresie prowadzonej działalności statutowej.

10. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją regulaminu.

 

Adres korespondencyjny:

Grajewska Izba Historyczna, Ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo

tel. (86) 272-20-04, e-mail: poczta@gih.grajewo.pl

Przeczytaj również

Konkurs Recytatorski “O złotą różdżkę Dobrej... 17 maja 2018 roku w Grajewskim Centrum Kultury najbardziej utalentowani młodzi recytatorzy w wieku 3 – 6 lat, reprezentujący grajewskie przedszkola or...
SP1 w Portugalii SP1 w Portugalii W dniach 6-10 maja 2018 r. w miejscowości  Vila Verde w Portugalii odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe nauczycieli (TPM...
ZPiT w Rumunii Zespół Pieśni i Tańca "Grajewianie" działający na co dzień przy Grajewskim Centrum Kultury reprezentował Grajewo i Polskę na Festiwalu w Zilele Maramu...
Korowód Polskich Bajek 2018 Grajewo zawsze umie się bawić. Dziś dowodem na to był "Korowód Polskich Bajek" zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie oraz Grajewskie C...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge