CZY RZECZYWIŚCIE KOCHAM TEN WSPÓLNY, POLSKI DOM

CZY RZECZYWIŚCIE KOCHAM TEN WSPÓLNY, POLSKI DOM , NASZĄ OJCZYZNĘ ORAZ NASZĄ MAŁĄ LOKALNĄ OJCZYZNĘ – KTÓREJ NAZWA BRZMI DUMNIE GRAJEWO ? !

Nasza wielka poetka Maria Konopnicka w jednym ze swych wierszy „ Pieśń o domu „
pytała: „ Kochasz ty dom, rodzinny dom ? O jeśli kochasz, jeśli chcesz  żyć pod tym dachem, sercem ojczystych progów strzeż , serce w ojczystych ścianach złóż ”. Dzisiaj na zakończenie a u progu nowego roku , jak to nie zapytać samego siebie, czy rzeczywiście kocham ten wspólny, polski dom , naszą Ojczyznę oraz naszą małą lokalną Ojczyznę – której nazwa brzmi dumnie GRAJEWO ! ? Psalmista Biblijny woła:” Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica”( Ps 137 : 5 ) . A  W. Reymont pisał:” Kocham Ojczyznę, bo moja matka się tutaj urodziła, bo w tej ziemi spoczywają ci, których opłakuje matka i czci ojciec,bo miejsce moje rodzinne, mowa, książki uczące mnie, bo mój brat, moja siostra, koledzy moi, cały wielki naród wśród którego żyję, przyrodę co mnie otacza i wszystko co widzę co kocham co podziwiam jest częścią Ojczyzny”. Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć o wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje abyśmy mogli podjąć to dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość. Józef Piłsudski mówił:” Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”. Gdy siądziemy do stołu wigilijnego spójrzmy w sposób szczególny na puste przy nim miejsce i z  wdzięczną pamięcią wspomnijmy , nie tylko tych z naszych rodzin co odeszli do wieczności ale także tych, którzy nie tylko żyli i pracowali dla Ojczyzny, ale także i tych co oddali za nią to co mieli najcenniejsze – swoje życie. Ojczyzna to nie tylko wdzięczna pamięć i szacunek dla ołtarzy przeszłości, to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt, jak mówił Norwid: ” Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek ”. Nie możemy się czuć zwolnieni z tej odpowiedzialności. Każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami powinien troszczyć się o siłę moralna i sprawiedliwość w naszym ojczystym domu. Ks. Popiełuszko w trudnych dniach stanu wojennego mówił: ” Nie jesteśmy narodem tylko na dziś. Jesteśmy narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość moce nagromadzone przez całe tysiąclecie ”. Niektórzy z polityków  lansują dziś Polskę bez Boga, bez krzyża, bez zasad i przykazań. Mędrzec Seneka mówił: ” Wiarę widziałem zawsze u kolebki narodów, a niewiarę u ich trumny ”.Ciągle też aktualne są strofy Mickiewicza: ” Mówisz: Niech sobie ludzie nie kochają Boga, byle im była cnota i Ojczyzna droga. Głupi mówi: Niech sobie źródło wyschnie w górach, byle mi płynęła woda w miejskich rurach”. Natomiast Ewangelia św. Łukasza jest przede wszystkim historią zbawienia. Jej autor po dokładnym zbadaniu wszystkiego co związane jest ze Zbawicielem opisuje nam fakty i zdarzenia przedstawiające po kolei od narodzenia Jezusa do Jego męki i zmartwychwstania. W tej ewangelii mamy  – moim zdaniem jedną z najpiękniejszych i najbardziej znanych przypowieści ” O synu marnotrawnym “. Opowiada o człowieku, który miał dwóch synów. Najmłodszy pewnego razu poprosił ojca, aby dał mu jego część majątku, bo chce wyruszyć w świat. Ojciec spełnił jego prośbę i syn odszedł w dalekie strony. Tam roztrwonił swój majątek żyjąc rozrzutnie z nierządnicami. Gdy przehulał wszystko co posiadał poczuł głód i wynikające z niego cierpienia. Wtedy podjął się pracy, która była hańbiąca dla Żydów, pasania świń. Z powodu głodu, który mu doskwierał chciał jeść to co świnie, lecz nie pozwolono mu na to. Swoją obecną sytuację porównywał do sytuacji parobków w domu jego ojca. Stwierdził, że żyją lepiej niż on. Postanowił wrócić do domu. Chciał się przyznać do winy i przeprosić ojca i Boga. Ogarnęło go zdziwienie, gdy ojciec przyjął syna z otwartymi ramionami ponieważ cieszył się że, syn jego wrócić żywy. Wymowa moralna tej przypowieści ukazuje Boga jako miłosiernego ojca, który przyjmuje syna do domu. Syn jest symbolem ludzi powracających do Boga. Przypowieść ukazuje, że każdy człowiek może zabłądzić, ale powinien odnaleźć drogę prawdy i zmienić swoje dotychczasowe życie. Bóg traktuje ludzi na równi, wierząc w ich miłość do siebie. Odrzucenie wartości moralnych i Biblijnych wiąże się z pewnym poszukiwaniem nowych, lepszych wartości. Ale czy te wartości, które odnajdujemy są nowe ; czy lepsze ? Nie ! Człowiek  od zawsze dąży do wolności oraz ślepej samodzielności . Ale kodeks moralny , konstytucja , kodeks karny i Prawa Boże stały się utrudnieniem do uzyskania tej wolności dlatego są w naszym kraju pewne osoby , które za wszelką cenę „ złamawszy „ to wszystko chcą utworzyć własny kodeks moralny według własnych aspiracji , potrzeb i korzyści ! Czy taki kodeks ma prawo bycia , który już  z założenia ogranicza swobodę obywatelską  oraz  dzieli Polaków i Katolików na dobrych i złych ; na mądrych i oszołomów ; na bogaczy i biedotę ! ? NIE ! W świecie współczesnym a ostatnio także i w Polsce odczuwa się pewną swobodę działania a także pewne poczucie bezkarności oraz anarchii .Człowiek , który odrzucił kodeks moralny oraz wszelkie ustawowe prawa  wyobraża sobie że , może robić wszystko co mu rzewnie się podoba ponieważ nic jego już nie ogranicza. Jeżeli każdy jest wolny , to czy ta wolność stanie się dla mnie niebezpieczna i ograniczy moją wolność ? Ci co tak bezmyślnie uczynili przez to stali się niewolnikami własnej wolności ponieważ nie posiadają wiedzy do odróżnienia dobra od zła oraz czują lęk przed wszystkim. A najwięcej boją się drugiego człowieka a najbardziej BOGA . Całkowita swoboda wiąże się z całkowitą bezkarnością. Dlatego z lęku przed tym ludzie sami narzucili sobie ograniczenia ; ustanowili prawa i przestrzegają Praw Bożych. Posiadanie określonego kodeksu moralnego zrozumiałego dla każdego, wiąże się z tym, że wiemy czego oczekiwać od drugiego człowieka i tego czego on oczekuje od nas. Jeżeli nie posiadamy określonego kodeksu moralnego ; jeśli zapomnieliśmy o BOGU oraz o Jego prawdziwym Biblijnym Dekalogu to czy umiemy kochać, być wiernym i wybaczać ? Niech nadchodzące Święta kolejnej Pamiątki Narodzenia Chrystusa Pana oraz pierwszy dzień nowego roku oczyści każdemu i każdej z nas serca , sumienia i pamięć, która ogarnia dzieje zrywów i powstań, klęsk i zwycięstw wielu pokoleń Polaków, którym na sercu leżało dobro Ojczyzny. Powierzajmy Bożej Opatrzności nasz naród, naszą wolność, nasze dzieje i przyszłość. Idźmy  Polskimi drogami, drogami naszych ojców, dla których ” BÓG, HONOR, OJCZYZNA ” nie były pustym sloganem jak to jest w obecnych czasach u niektórych polityków oraz duchownych ale stanowiły treść codziennego życia. Niech to wszystko nam uświadamia z jak wielkiego dorobku przeszłości korzystamy. Nie zmarnujmy tego ogromnego dziedzictwa ! Wszyscy – bez żadnego wyjątku  podejmujmy trud odpowiedzialności za przyszłość naszego miasta , regionu oraz kraju ; poprzez  wyzbycie się i zapomnienie tego co było w mijającym roku złe i co nas dzieliło ; poprzez zapamiętanie tego co dobre i co nas łączy ; poprzez zapomnienie własnych aspiracji i korzyści ; poprzez  zdrowy rozsądny dialog , przyjaźń , szacunek , poszanowanie godności każdego jednego człowieka ; poprzez pokój , zgodę  mądre decyzje oparte na dobru ogólnym ! A nade wszystko na  wierności  Bogu i w Jego ponadczasowe przykazania zawarte w BIBLII !!! Dlatego już dzisiaj świadomi zagrożeń módlmy się z Ks Piotrem Skargą: ” BOŻE, RZĄDCO I PANIE NARODÓW Z RĘKI I KARNOŚCI SWOJEJ RACZ NAS NIE WYPUSZCZAĆ, BŁOGOSŁAW OJCZYŹNIE NASZEJ, BY TOBIE ZAWSZE WIERNA, CHWAŁĘ PRZYNOSIŁA IMIENIOWI TWEMU, A SYNY SWE WIODŁA KU SZCZĘŚLIWOŚCI ” ;  NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI NASZYM SZLACHETNYM WYSIŁKOM  DLA OGÓLNEGO DOBRA ! NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI NASZĄ OJCZYZNĘ POLSKĘ ORAZ NASZE UKOCHANE GRAJEWO . „ O DUCHU ŚWIĘTY, BOSKIE SWE DARY RACZ SPUŚCIĆ NA TYCH, KTÓRZY KIERUJĄ LOSAMI POLSKI I NA CAŁY NARÓD, ABYŚMY SŁUCHAJĄC TWYCH NATCHNIEŃ, W ŻYCIU PRYWATNYM I PUBLICZNYM ŻYLI ŚWIĘTYM PRAWEM BOŻYM”. ( Kardynał August Hlond, Prymas Polski.) ; „ NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ ! NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ ! I ODNOWI OBLICZE ZIEMI . TEJ ZIEMI ! ” ( Bł . Jan Paweł II – papież )  AMEN !!!

Z najlepszymi życzeniami świąteczno – noworocznymi – Lech R

Przeczytaj również

ODSZAMBIANIE SZAMBA 11 stycznia 2007r., wystąpiła do Starostwa z wolą wykupienia mieszkań w internacie LO, które dotychczas wynajmowała. Powoływali się na Uchwałę XXXVII/...
Napluto nam w twarz! Profesor A. Zybertowicz mówił: „Odbudowa Polski musi obejmować dwa wymiary: przebudowę tkanki kulturowej, aby odpostkolonizować naszą świadomość, oraz...
Nibyrządzenie Dziś już nie trzeba najeżdżać kraju – by go podbić. Wystarczy – zepsuć obyczaje. Zwykle dokonują tego zewnętrzni oraz wewnętrzni wrogowie. Tego, że ry...
Przypilnować wyborów Trwa bitwa poza naszą świadomością. Niewielu ją widzi, niewielu rozumie, ale każdy potem odczuwa skutki. Często trzeba zrobić wiele, by wszystko zosta...
2 komentarze

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
 • Lech R
  19 grudnia 2012 at 18:31 - Odpowiedz

  Sorki – ale jestem właśnie w tych 98 % , którzy nie wiedzą w jakim celu napisałeś swój wpis ! Ja napisałem oględnie mówiąc moje pragnienie oby nadchodzący rok był lepszym od tego , który mija ! Wykazałem też pewne zagrożenia , które w tym roku nam towarzyszyły a ponadto pragnę wykazać , że tylko przestrzeganie przez każdego zdrowo myślącego człowieka norm moralnych , konstytucji , prawa a nade wszystko przykazań Bożych może nas uchronić od przelania krwi w naszym narodzie ! Gdy każdy z nas będzie kochał swój ojczysty dom nie będzie pragnął jego zrujnowania ani też końcowego jego dewastacji oraz degradacji – zapewne przyznasz że , ten proces bardzo szybko ogarnia każdą dziedzinę naszego życia a także w mniejszym czy w większym stopniu nas samych ! Czas nad tym wszystkim zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie zadane przez M. Konopnicką ! Jeśli odpowiemy twierdząco będziemy starali się zmienić w sposób pokojowy to co jest dzisiaj złe i co nas dzieli w to co dobre i co łączy nas – dla dobra naszego Grajewa , regionu , naszej Ojczyzny a tym samym dla dobra nas i naszych rodzin ! POZDRAWIAM !!!

 • Wpisz swoje imię
  19 grudnia 2012 at 17:54 - Odpowiedz

  100 % ludzi w Polsce posiada umiejętność
  czytania i pisania
  98% nie wie w jakim celu.